Tính cơ năng của vật

Lượt xem : 190 | Cập nhật : 2015-10-03 04:08:16

Một vật có khối lượng 200 g treo ở đầu một sợi dây dài 1 m. Người ta đưa vật lên vị trí A sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60o rồi buông nhẹ. Chọn mốc thế năng tại vị trí thấp nhất của vật, lấy g=10 m/s2.
a) Tính cơ năng của vật.
b) Tính vận tốc của vật khi nó đi qua vị trí mà dây làm với thẳng đứng góc 45^{circ}.
c) Xác định vị trí của dây treo để tại đó động năng của vật bằng 2 lần thế năng của vật.

Đóng góp bởi : bananata

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cơ năng | vật lý 10 | động năng | vận tốc | thế năng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Số học Hệ phương trình lượng giác vỏ mã di truyền mỏi cơ nhiệt độ thường con lắc lò xo Phương trình giới tính glucozo li độ Khoảng cách giữa 2 điểm .. Phép chiếu song song... moocgan quang học Khoảng cách từ 1 điểm đồng hợp lặn số dư Hình chóp tứ giác hoa 10 đồng Tọa độ trong không gian Phương trình lượng giác đối xứng tiếp xúc Hàm số bậc hai thể đột biến Đường thẳng vuông góc... Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Ba đường Cônic Xác định vị trí đồng vị di truyền liên kết cọc thủy tinh Vị trí tương đối trong... Bất đẳng thức Tính tích phân bằng Tìm quỹ tích proteaza nhận biết các chất

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập vật lý 10 trong

Tính vận tốc tại vị trí cân bằng trong

Đặc điểm công nghiệp đới ôn hòa. trong

Bản chất dòng điện trong các môi trường trong

Xác định cường độ điện trường trong

Tính công suất tiêu thụ điện năng trong

Tìm cường độ dòng điện trong mạch chính trong

Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn điện. trong

Bài tập về Andehit trong

Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính góc giữa hai mặt phẳng trong

Viết phương trình chính tắc của elip- hình học 11 trong

Xác định tiêu điểm tâm sai của elip trong

Viết phương trình elip trong

Viết phương trình chính tắc của elip trong

Xác định thiết diện của hình hộp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay