Tính điện trở của đoạn mạch

Lượt xem : 55 | Cập nhật : 2015-10-06 03:55:18

Cho mạch điện như hình vẽ 2
Resized Image
Trong đó: R1 là một biến trở; R2= 10 .
Hiệu điện thế U_{AB} luôn không đổi; điện trở
các dây nối không đáng kể; vôn kế có điện trở rất lớn.
1. Điều chỉnh để R1= 5Omega , khi đó số chỉ vôn kế là 20V.
a. Tính: Điện trở đoạn mạch AB, cường độ dòng điện và hiệu điện thế U_{AB}
b. Với mỗi điện trở, hãu tính: Công suất tiêu thụ điện và nhiệt lượng toả ra trong thời gian 1 phút.
2. Điều chỉnh biến trở R1 để công suất tiêu thụ điện trên R1 lớn nhất. Hãy tính R1 và công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB khi đó.

Đóng góp bởi : nangmoi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : điện trở đoạn mạch | vật lý 9 | biến trở | hiệu điện thế | vôn kế | công suất tiêu thụ | vôn kê |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập về thấu kính hội tụ trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Bài tập vật lý 9 trong

Rút gọn phân thức trong

Bài tập toán lớp 8 trong

GiảI các phương trình- toán 8 trong

Chứng minh đẳng thức trong

Tìm giá trị biểu thức trong

Tìm đẳng thức sai trong

Rút gọn biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử. trong

Ghép với các cột cho tương ứng trong

Tính đàn hồi của lò xo trong

Tính công suất tỏa nhiệt trong

Tính vận tốc của vật trong

Xác định dộ biến dạng của lò xo trong

Tìm thời gian rơi tư do trong

Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm trong

Tìm khối lượng của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay