Tìm tỉ số thể tích

Lượt xem : 235 | Cập nhật : 2015-10-08 03:49:32

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trên các cạnh SB, SC ta lấy lần lượt các điểm M, N sao cho
Resized Image
1) Mặt phẳng (AMN) cắt cạnh SD tại điểm P. Tính tỷ số frac{SP}{SD} .
2) Mặt phẳng (AMN) chia hình chóp S.ABCD thành hai phần. Tìm tỉ số thể tích của hai phần đó.

Đóng góp bởi : muangau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình học 8 | hình chóp | tỉ số | thể tích |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

miền núi phân li đảo đoạn thể tứ bội hợp chấ Hệ bất phương trình bậc Tích phân hàm lôgarit hóa học 8 nguyên tố N phân rã số dư chuỗi polipeptit Đạo hàm cấp hai tổ chức sống Tương giao của đồ thị Chứng minh đẳng thức quá trình nhân đôi lượng mưa thoái hóa phân li độc lập Khối đa diện Định lý sin trong tam giác giảm phân Định lý Cô sin trong tam giác Cung Góc giữa hai mặt phẳng axit đồng vị cường độ trái đất muối clorua Hai đường thẳng chéo nhau chất khoáng động vật kí sinh song song ống tiêu hóa chuyển động tọa độ các đỉnh đột biến đảo đoạn tập nghiệm trên trục số

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình loga trong

Khảo sát sự biến thiên hàm số trong

Tìm trung điểm của đoạn thẳng trong

Bài tập hình học lớp 6 trong

Thực hiện các phép tính trong

Tính điện trở tương đương của toàn mạch trong

Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính trong

Tính cường độ dòng điện khi mở khóa trong

Xác định loại thấu kính trong

Nêu đặc điểm của ảnh. trong

Xác định vận tốc chảy của dòng nước trong

Xác định vùng nhìn thấy ảnh ảo trong

Tính khối lượng riêng của vật trong

Tính các điện trở trong mạch điện trong

Tính thời gian của chất điểm trong

Tính điện trở của đoạn mạch trong

Bài tập về thấu kính hội tụ trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Bài tập vật lý 9 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay