Khái niệm nội năng của vật

Lượt xem : 96 | Cập nhật : 2015-10-11 03:16:33

Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Đóng góp bởi : muathang10

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nội năng | vật lý 10 | động năng | cơ năng | quá trình truyền nhiệt |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dao động điện từ cấu tạo ngoài Hình chiếu Tích vô hướng của 2 véc tơ giao tử đời sống bay Tìm quỹ tích học sinh giỏi Hệ trục tọa độ tam giác công thoát electron Bất phương trình mũ quang học môi trường sống đơn vị Tính tích phân bằng sinh học 10. axit gia tốc trọng trường Tương giao của đồ thị hằng số phóng xạ cấu trúc NST Hyperbol hợp chất hữu cơ Phân bố xác suất biến dị di truyền tọa độ nguyên quang phổ đạo hàm của hàm số chất hữu cơ pin Batixta bão hòa sóng điện từ Hệ thức lượng trong tam giác Hệ phương trình lượng giác phôtphat ngoại tiếp Cực trị của hàm số lưỡng bội

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoạt động chính của phong trào Đông du trong

Pháp tấn công vào thuận An trong

Kêt quả của chiến tranh thế giới thứ hai trong

Xác định các đường tiệm cận trong

Tìm giá trị cực đại trong

Lập quy trình bấm phím liên tục trong

Tìm thể tích khối tứ diện trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình- toán 12 trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Biện luận số nghiệm của phương trình trong

Giải bất phương trình- toán 8 trong

Tìm tỉ số thể tích trong

Tính đạo hàm các hàm số trong

Giải phương trình loga trong

Khảo sát sự biến thiên hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay