Khái niệm nội năng của vật

Lượt xem : 109 | Cập nhật : 2015-10-11 03:16:33

Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Đóng góp bởi : muathang10

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nội năng | vật lý 10 | động năng | cơ năng | quá trình truyền nhiệt |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khoa học Vị trí tương đối trong ốc tai nam châm Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu phản ứng nhiệt hạch sacarozo Công thức trung tuyến tế bào quang điện sắt sinh sản sinh dưỡng tảo Hình chóp tam giác đều cách li tập tính Khoảng cách giữa 2 đường cơ thế lai Khoảng cách từ 1 điểm đột biến chuyển đoạn anilin toán đại số 8 nước cứng chất hóa học biến đổi gen phân tử mARN nhà máy thủy điện bệnh ung thư ảnh ảo nhiệt dung liên bang nga gân lá hệ tiêu hóa Biểu thức lượng giác đoạn mạch hypebol roto vân tối gia tốc hướng tâm Tứ diện đều đơn bội động lượng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoạt động chính của phong trào Đông du trong

Pháp tấn công vào thuận An trong

Kêt quả của chiến tranh thế giới thứ hai trong

Xác định các đường tiệm cận trong

Tìm giá trị cực đại trong

Lập quy trình bấm phím liên tục trong

Tìm thể tích khối tứ diện trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình- toán 12 trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Biện luận số nghiệm của phương trình trong

Giải bất phương trình- toán 8 trong

Tìm tỉ số thể tích trong

Tính đạo hàm các hàm số trong

Giải phương trình loga trong

Khảo sát sự biến thiên hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay