Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Lượt xem : 163 | Cập nhật : 2015-10-14 03:12:39

Người ta thống kê số cuộn phim của một phóng viên chụp được trong 10 ngày như sau: 7 9 13 21 6 13 14 7 12 18
a) Tìm số trung bình, số trung vị.
b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Đóng góp bởi : tocxinh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 10 | số trung bình | số trung vị | phương sai | độ lệch chuẩn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tiếp tuyến tại 1 điểm khu vực Châu Á đới lạnh nhiệt kế Góc giữa 2 đường thẳng biến dị tia sáng ankylbezen Bất đẳng thức tam giác nước phát triển Hàm số liên tục quần thể giao phối bảo vệ môi trường Quỹ tích đại số Biểu thức tọa độ của sử 11 phát xít đức phân giác của góc hiệp định Toán Đại Số địa lý 9 dung dịch nhân tố tiến hóa Vị trí tương đối giữa... anken áp suất. độ phóng xạ Phương trình chứa dấu chữ viết tạo ảnh tính trạng chiến tranh thế giới nhiệt độ cơ thể Phương trình elip Were nhiệt dung crom Phương trình mặt phẳng asean mạch điện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chứng minh biểu thức trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Tính cường độ dòng điện hai đầu đoạn mạch trong

Vẽ ảnh của vật qua gương trong

Vẽ hình biểu diễn gương phẳng trong

Vẽ đồ thi mạch điện trong

Tìm giá trị góc tới trong

Viết phương trình phân tử và ion trong

Tính nồng độ mol của HNO3 trong

Tính phần trăm thể tích hỗn hợp trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Tính khối lượng chất kết tủa trong

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu trong

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn trong

Thực hiện chuỗi phản ứng trong

Xác định công thức của oxit sắt. trong

Tính khối lượng hỗn hợp trong

Tính tổng các muối khan thu được trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay