.Lập phương trình chính tắc của E-líp

Lượt xem : 56 | Cập nhật : 2015-10-14 04:11:06

Giải bất phương trình:
Resized Image
.Lập phương trình chính tắc của E-líp, biết độ dài trụclớn là 24 và một tiêu điểm là F1 (-5,0).

Đóng góp bởi : tocxinh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình học 10 | phương trình chính tắc | tiêu điểm | giải phương trình |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Giải bất phương trình 1 trong

Một số bài giải phương trình hay trong

Chứng minh tứ giác là hình vuông trong

Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt trong

Tính sin,cos trong

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm ẩn để phương trình vô nghiệm trong

Xác định hệ số của phương trình trong

Tính tỉ số diện tích 2 tam giác trong

Tìm giá trị biểu thức trong

Giải hệ phương trình- toán 10 trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm giá trị lớn nhất biểu thức trong

Chứng minh đẳng thức lượng giác trong

Tìm tâm và bán kính đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay