Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở

Lượt xem : 168 | Cập nhật : 2015-10-20 04:24:42

Đặt một hiệu điện thế UAB không đổi vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ 1: Biết R1 = 5Ù; R2 = 20Ù; Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.
Resized Image

1. Ampe kế chỉ 2A. Tính hiệu điện thế UAB.
2. Mắc thêm một bóng đèn dây tóc có điện trở Rđ = R3 = 12 Ù luôn luôn không đổi vào hai điểm C và B của mạch.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương RAB của mạch.
b. Biết bóng đền sáng bình thường. Tính công suất định mức của đèn.
c. Giữ nguyên vị trí bóng đèn, đổi vị trí hai điện trở R1 và R2 cho nhau, độ sáng của đèn tăng lên hay giảm đi thế nào?

Đóng góp bởi : honglai

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý 9 | vẽ sơ đồ mạch điện | tính hiệu điện thế | điện trở | công suất định mức |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Tính năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa trong

Nêu cách vẽ trục chính và quang tâm trong

Tìm chỉ số của Ampe kế trong

Tính hiệu suất truyền tải điện trong

Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật trong

Tính công suất của vật trong

Vẽ hình xác định quang tâm trong

Hãy ghép cặp cho đúng trong

Tìm hình vẽ đúng trong

Chứng minh biểu thức trong

Tính số đo góc trong

Tính giá trị biểu thức trong

Bài tập vật lý lớp 9 trong

Tính nhiệt độ sôi của nước trong

Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng trong

Tính quãng đường đi được trong

Tính điện trở của bóng đèn trong

Phát biểu quy tắc bàn tay trái trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay