Tính điện trở tương đương

Lượt xem : 131 | Cập nhật : 2015-10-20 04:26:00

Có ba điện trở giống nhau R1 = R2 = R3 = R được mắc với nhau rồi mắc nối tiếp với 1 ampe kế vào một nguồn điện hiệu điện thế U không đổi. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, số chỉ của ampe kế cho biết cường độ dòng điện trong mạch chính.
1. Hỏi có mấy cách mắc mạch điện? Tính điện trở tương đương của mỗi mạch.
2. Người ta thấy có một mạch điện mà số chỉ của ampe kế là nhỏ nhất và bằng 0,3A. Đó là mạch điện nào? Tìm số chỉ của ampe kế trong các cách mắc điện khác.

Đóng góp bởi : honglai

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : điện trở | bài tập vật lý 9 | ampe kế | hiệu điện thế | cường độ dòng điện |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

con lắc hình lập phương tập con chùm ánh sáng thể đột biến Miền giá trị của hàm số dao động điều hòa thể tích tứ diện chu vi Hệ phương trình bậc hai hai ẩn tạo ảnh thí nghiệm i âng Phương trình tích Phương trình lượng giác cơ bản lực từ Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn lập bảng Khoảng cách từ 1 Phương trình tiếp tuyến tỏa nhiệt cơ năng photon nhân đôi ADN ankylbezen flo véc tơ đối sứa lặp đoạn ngẫu phối Khoảng cách từ 1 điểm phân li độc lập sông hồng công nghệ 7 hóa trị Tìm quỹ tích tọa độ sơ đồ biến hóa đường huyết đồng lai khác dòng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Tính năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa trong

Nêu cách vẽ trục chính và quang tâm trong

Tìm chỉ số của Ampe kế trong

Tính hiệu suất truyền tải điện trong

Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật trong

Tính công suất của vật trong

Vẽ hình xác định quang tâm trong

Hãy ghép cặp cho đúng trong

Tìm hình vẽ đúng trong

Chứng minh biểu thức trong

Tính số đo góc trong

Tính giá trị biểu thức trong

Bài tập vật lý lớp 9 trong

Tính nhiệt độ sôi của nước trong

Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng trong

Tính quãng đường đi được trong

Tính điện trở của bóng đèn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay