Tìm cấp số cộng

Lượt xem : 298 | Cập nhật : 2015-10-22 08:17:19

Tìm cấp số cộng (u_n ) biết
Resized Image

Đóng góp bởi : giobac

Thành viên đã lưu bài này : giobac |

Thể loại bài tập : Tìm cấp số cộng | đại số 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính các giới hạn trong

Tìm ảnh của vật qua đường thẳng trong

Xác định tọa độ các tiêu điểm trong

Biện luận phương trình theo nghiệm trong

Rút gọn biểu thức sau trong

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Xác định số hạng đầu và công sai trong

Help....... trong

Tính điện trở tương đương trong

Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Tính năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa trong

Nêu cách vẽ trục chính và quang tâm trong

Tìm chỉ số của Ampe kế trong

Tính hiệu suất truyền tải điện trong

Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật trong

Tính công suất của vật trong

Vẽ hình xác định quang tâm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay