Tính diện tích thiết diện

Lượt xem : 137 | Cập nhật : 2015-10-22 03:18:53

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là nửa lục giác đều có AB = BC = CD = a. SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=a√3. M và I lần lượt là các điểm thuộc cạnh SB và SD sao cho SM=3/4 SB,SI=3/7 SD. SC cắt mặt phẳng (AMI) tại N.
1) Chứng minh SD vuông góc với (AMI)
2) Chứng minh N là trung điểm của SC
3) Chứng minh AN⊥NI,AM⊥MI
4) Tính diện tích thiết diện tạo bởi hình chóp và (AMI)

Đóng góp bởi : giobac

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình học lớp 11 | thiết diện | hình chóp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

CuO Hình chóp tứ giác phương đông cổ đại Bắc mĩ núi điện xoay chiều hệ cơ tâm nhĩ Đẳng thức thủy điện Hệ bất phương trình bênh bạch tạng biên độ dao động sóng dài Thể tích khối chóp Tích vô hướng chuỗi polipeptit thận cá con lắc lò xo Lý lớp 6 tương tác cộng gộp đột biến đa bội cách li sinh thái bộ ba đối mã đấu tranh sinh học Phương trình của mặt phẳng toán học cacbohyđrat Hidro mệnh đề Đường thẳng tiếp xúc đường cong Đạo hàm cấp cao Phương trình bậc nhất 2 ẩn dạ dày phân tử protein Bu nhi a cốp xki Phép đối xứng trục thính nghiệm tinh động vật kí sinh

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm cấp số cộng trong

Tính các giới hạn trong

Tìm ảnh của vật qua đường thẳng trong

Xác định tọa độ các tiêu điểm trong

Biện luận phương trình theo nghiệm trong

Rút gọn biểu thức sau trong

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Xác định số hạng đầu và công sai trong

Help....... trong

Tính điện trở tương đương trong

Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Tính năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa trong

Nêu cách vẽ trục chính và quang tâm trong

Tìm chỉ số của Ampe kế trong

Tính hiệu suất truyền tải điện trong

Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật trong

Tính công suất của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay