Viết phương trình chính tắc của elip

Lượt xem : 7 | Cập nhật : 2015-10-22 03:31:37

Bài 1. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm M(1 ; 2), N(5 ; 2) và P(1 ; -3) và viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng MN.
Bài 2. Cho ba điểm .
Resized Image
Viết phương trình chính tắc của elip có tiêu điểm là F1, F2 và đi qua điểm I.

Đóng góp bởi : giobac

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình chính tắc | toán 11 | phương trình đường tròn | đường trung trực |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hai đường thẳng đồng phẳng Tích phân hàm mũ hạt trần mã hóa Châu Mĩ thân nhiệt Ứng dụng vi phân vào... gen lặn toán học giống cây trồng Phương pháp toạ độ trong Quỹ tích đại số ruột Tính chất tuần hoàn mangan Bất phương trình lượng giác Hai đường thẳng vuông hiệp định Hệ phương trình bậc nhất... độ tan tuần hoàn tron Khoảng cách giữa 2 đường... hóa học 10 chu kì tụy nghiệm gần đúng biện luận phương trình đồng hợp lặn hệ thần kinh nhiệt độ nóng chảy pha sinh trưởng Hệ thức Phương trình số phức tế bào quang điện giải hệ nucleotit tạo ưu thế lai Giải và biện luận bất mạch điện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Biến đổi tích thành tổng trong

Chứng minh đẳng thức đúng trong

Viết phương trình đường tròn trong

Nhận dạng tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Viết phương trình 3 cạnh của tam giác trong

Giải hệ phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích thiết diện trong

Tìm cấp số cộng trong

Tính các giới hạn trong

Tìm ảnh của vật qua đường thẳng trong

Xác định tọa độ các tiêu điểm trong

Biện luận phương trình theo nghiệm trong

Rút gọn biểu thức sau trong

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Xác định số hạng đầu và công sai trong

Help....... trong

Tính điện trở tương đương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay