Nguyên nhân hồng cầu không phân chia được

Lượt xem : 87 | Cập nhật : 2015-10-31 07:40:22

Hồng cầu không phân chia được vì :
a. Không có nhân ; b. Không có chất nguyên sinh ;
c. Không có Hê mô glô bin ; d. Cả 3 câu a,b,c đúng .

Đóng góp bởi : ngaytuoisang

Thành viên đã lưu bài này : ngaytuoisang |

Thể loại bài tập : sinh học 8 | hồng cầu | hemoglobin | chất nguyên sinh |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoạt động của lim phô bào trong

Thành phần hóa học của tế bào trong

Xương dài nhất trong

Nhóm máu không truyền được cho nhóm máu khác trong

Thời gian mỗi chu kì co dãn của tim trong

Tính công suất- vật lý 8 trong

Công thức tính nhiệt lượng trong

Cách làm thay đổi nhiệt năng của vật trong

Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng trong

Tính công suất tối thiểu trong

Tính khối lượng nước sôi trong

Tính nhiệt độ tỏa ra trong

Xác định dung tích của chai. trong

Sự phụ thuộc của lực đẩy Acsimet trong

Biểu diễn các lực tác dụng trong

Tính vận tốc trung bình trong

Tìm công thức phân tử- hóa học 9 trong

Tìm công thức phân tử trong

Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay