Tìm hai nghiệm dương

Lượt xem : 148 | Cập nhật : 2015-11-07 04:05:50

Cho phương trình bậc hai:

Resized Image
với ẩn là x.
a) Biết rằng m=321,657 và n=123,546 .Hãy tính gần đúng các nghịêm của phương trình tới 3 chữ số sau dấu phẩy.
b) Cho các số nguyên dương m và n sao cho m n,m là số chính phương và m+n là số lẻ.Chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm nguyên,dương,không là số chính phương.

Đóng góp bởi : longphungj

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình bậc hai | toán 9 | số nguyên dương | hai nghiệm dương | số chính phương |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Rút gọn biểu thức sau trong

Xác định tọa độ điểm trong

Giải hệ phương trình trong

Giải phương trình trong

Tìm các nghiệm nguyên dương của pt trong

KT 1 tiết môn TLV lớp 7 trong

Yếu tố quyết định năng suất cây trồng trong

Dạng phân giải không sinh khí CO2 trong

Ống tiêu hóa của thú ăn thịt trong

Hiện tượng mọc vống của thực vật trong

Chu trình hoạt động của tim trong

Chu kì xoắn của ADN trong

Bài tập sinh học 11 trong

Ưu điểm sinh sản vô tính ở động vật trong

Ý nghĩa của thụ tinh kép trong

Loài động vật có dạ dày 4 ngăn trong

giải chi tiết bài này dùm em trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay