Viết công thức về khối lượng của phản ứng

Lượt xem : 145 | Cập nhật : 2015-11-08 09:10:22

Khi cho 2,4 gam Magie phản ứng hết với 7,3 gam axit clohidric (HCl) có trong dung dịch tạo ra 0,2 gam khí hidro và Magie clorua( MgCl2)
a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng Magie clorua sinh ra.

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : keobeo1 |

Thể loại bài tập : khí hidro | hóa học 8 | khối lượng | công thức về khối lượng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh dưỡng hemoglobin vật dẫn Áp dụng mệnh đề cách li sinh thái Miền giá trị của hàm số tan trong nước xenlulozơ Khoảng cách từ 1 điểm rắn Đồng biến ăng ten quang Khối đa diện châu á sau 1945 Tọa độ của điểm hình chữ nhật Hình giải tích trong mặt phẳng Lập phương trình đường thẳng gió mùa trội hoàn toàn chuỗi thức ăn giá trị lượng giác e Phương tích của đường tròn Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng dung dịch brom chất vô cơ tọa độ tâm EU axit amin nghành dịch vụ giảm phân vật lý nucleotit đơn vị đo độ dài hội chứng đao điện dung AIDS pháp tuyến

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tìm hai nghiệm dương trong

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Rút gọn biểu thức sau trong

Xác định tọa độ điểm trong

Giải hệ phương trình trong

Giải phương trình trong

Tìm các nghiệm nguyên dương của pt trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay