Hoàn thành sơ đồ hóa học

Lượt xem : 212 | Cập nhật : 2015-11-08 09:12:45

Hãy lập PTHH của các phản ứng sau :

Resized Image

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : keobeo1 |

Thể loại bài tập : phương trình hóa học | hóa học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đồng tiền chung tảo Phép đối xứng trục Giải và biện luận phương... át lát máy quang phổ Dãy số giảm lai phân tích chât điểm sông mã Khoảng cách giữa 2 điểm ăng ten gia định sinh bản đồ di truyền dòng điện phần trăm các chất chất phóng xạ sử 12 tật viễn thị Phương trình bậc hai thể truyền địa trung hải hậu thận tìm giá trị khí hậu gió mùa Khoảng cách trong không gian Tương giao Cấp số cộng sóng ánh sáng nhiệt kế lưu huỳnh năng lượng từ trường hoocmon Phương trình của mặt phẳng tỉ khối hình cầu mặc tử Hình giải tích trong mặt phẳng Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tìm hai nghiệm dương trong

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Rút gọn biểu thức sau trong

Xác định tọa độ điểm trong

Giải hệ phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay