Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất

Lượt xem : 136 | Cập nhật : 2015-11-08 04:15:52

Phản ứng xảy ra khi giấm cháy(giấm cháy trong phòng thí nghiệm)là: Axit axetic(CH3COOH) +oxi -->Cacbonic(CO2) +Nước
a. Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng trên .
b.Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hoá học.
c.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hoá học.
Bài làm:

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : lập phương trình hóa học | hóa học 8 | số phân tử | phản ứng hóa học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hiệp định Vị trí tương đối giữa đồng hợp biển châu âu moocgan Phép quay Hàm số bậc ba quần tụ quá trình nhân đôi tim khó khoảng cách giữa hai đường thẳng 2 đường Phép đối xứng tâm s Phương trình lượng giác... giao động điều hòa Giới hạn của hàm số chữ viết Chứng minh đẳng thức Phương trình trùng phương Phép đối xứng trục toán 12 con lắc đơn ngoại tiếp tế bào sinh dục Cực đại diện tích các tam giác chân khớp Hình bình hành lai hữu tính Biểu thức tọa độ của các... hạt trần Trục tọa độ Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn Hệ phương trình mũ máy quang phổ bức xạ. phân tích đa thức thành nhân tử Hình chiếu của điểm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tìm hai nghiệm dương trong

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Rút gọn biểu thức sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay