Lập phương trình hóa học

Lượt xem : 157 | Cập nhật : 2015-11-08 09:20:32

Cho các sơ đồ phản ứng sau. Hãy lập phương trình hoá học và cho biết tỷ lệ số mol nguyên tử, phân tử của các chất trong phản ứng.
Resized Image

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : keobeo1 |

Thể loại bài tập : Lập phương trình hóa học | hóa học 8 | số mol nguyên tử | phân tử | sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

số mol dung dịch ngẫu phối dioxit Giải và biện luận hệ hai Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng hệ mặt trời giao thoa thân cây Dãy số tăng gen trội Hình chóp tứ giác rắn Đường thẳng tiếp xúc với cơ cấu kinh tế tiệm cận thụ phấn Hệ bất phương trình bậc tử cung vân giao thoa công nghệ 7 Tổng các số hạng tĩnh mạch Đường hypebol đồng hợp tử hệ tọa độ sự sống thể tích của vật thể tròn xoay văn bản lỏng học sinh giỏi Tích phân nguyên tố N mặt trời chiết suất đường chéo mã di truyền Khối đa diện Ứng dụng định lí Lagrăng... chăn nuôi

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tìm hai nghiệm dương trong

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay