Lập phương trình hóa học

Lượt xem : 258 | Cập nhật : 2015-11-08 04:20:32

Cho các sơ đồ phản ứng sau. Hãy lập phương trình hoá học và cho biết tỷ lệ số mol nguyên tử, phân tử của các chất trong phản ứng.
Resized Image

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Lập phương trình hóa học | hóa học 8 | số mol nguyên tử | phân tử | sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vận chuyển phản xạ sóng Phương trình vô tỉ Giải tích trung điểm kinh tế phôtphat trạng thái đơn lý thuyết sinh học 8 Thể tich hinh hộp chữ nhật Đường thẳng vuông góc... gia tốc trọng trường Hình chóp tam giác cấu tạo ngoài Phép đồng dạng át lát toán đại số 8 Phép vị tự ngữ văn di nhập gen thủy sản nhóm máu Liên kết hóa học quang trung đoạn mạch xoay chiều hóa học 8 lưu huỳnh Phương trình bậc nhất Batixta Thể tích khối chóp Bất đẳng thức lượng giác Tương giao b nam châm Tam thức bậc hai Số phức Hình chóp tam giác đều chuỗi phóng xạ sinh sản sinh dưỡng bán kính

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tìm hai nghiệm dương trong

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay