Tính thể tích khí hi đrô ở đktc

Lượt xem : 217 | Cập nhật : 2015-11-08 09:23:09

: Cho khí hiđrô dư đi qua đồng (II) oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ: (3 điểm)
a/.Viết phương trình hóa học xảy ra.
b/.Tính khối lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng.
c/.Tính thể tích khí hi đrô ở đktc đã tham gia phản ứng.
d/.Tính khối lượng nước ngưng tụ thu được sau phản ứng.

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : keobeo1 |

Thể loại bài tập : hóa học 8 | viết phương trình hóa học | khối lượng | đồng oxit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phân bố xác suất của sóng ánh sáng Hàm số chẵn tia đối ếch lai phân tích nhiệt dung di nhập gen hình thức sinh sản chất khử Hai đường thẳng chéo nhau Phương trình bậc 2 thuần chủng nông nghiệp Phương trình bậc hai Were Quy tắc đếm cơ bản tứ giác nhện anđehit điện áp xoay chiều Giải tam giác đá vôi claiphento giáo dục suất điện động Vẽ đồ thị hàm số hạt diệp lục Giải và biện luận phương... cây công nghiệp lũy thừa Số hạng tổng quát phép chia vân tối đường phân giác Tích phân hàm lượng giác h biện luận bất phương trình đa bội hóa Nitrat

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay