Hoàn thành các phương trình hóa học

Lượt xem : 152 | Cập nhật : 2015-11-08 09:24:08

Hoàn thành các PTHH:
1, hidro + Oxi Nước
2, Sắt + oxi oxit sắt từ (Fe3O4)
3, Kẽm + axit clohidric (HCl) Kẽm clorua + Hidro
4, Nhôm + Oxi nhôm oxit
5, Hidro + lưu huỳnh hidrosunphua
6, Cacbon + Sắt (III) oxit Sắt + Khí cacbonic
7, Hidro + Đồng (II) oxit Đông + Nước
8, Metan (CH4) + Khói oxi Khí cacbonic + nước
9, Đồng (II) hidroxit + Axit sunphuric (H2SO4) Đồng sunphat + nước
10, Đá vôi (canxicacbonat) Khí cacbonic + canxi oxit

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : keobeo1 |

Thể loại bài tập : hoàn thành phản ứng | hóa học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Vị trí tương đối giữa proteaza Khoảng cách trong không gian tiếp xúc Hàm số lượng giác thể đồng hợp dòng điện xoay chiều kinh tế h phả hệ thân cây hệ chứa tham số Chứng minh đẳng thức giá trị nhỏ nhất biên độ hệ cơ Đường thẳng trong mặt phẳng quang phổ Hình chóp tam giác đều amin nucleotit Hình học không gian Đời sống nhóm máu Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng phần trăm các chất lực hút Đường parabol phản ứng nghiệm trái dấu phát xít nhật thể đa bội Vị trí tương đối số dao động Van 11 thế kỉ XVIII Bất phương trình chứa bazo tính thể tích

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay