Ghi sơ đồ phản ứng

Lượt xem : 252 | Cập nhật : 2015-11-08 04:25:02

Khi cho hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng hết với oxi, thu được 6,05 g hỗn hợp 2 oxit (Hợp chất của kim loại với oxi)
a) Ghi sơ đồ phản ứng
b) Tính khối lượng oxi càn dùng?

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Ghi sơ đồ phản ứng | khối lượng oxi | bài tập hóa học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

javen hóa học 10 dạ dày 2 lá mầm thấu kính toán học sóng dừng dải sóng sóng vô tuyến Chứng minh đẳng thức hay khí hậu nhiệt đới gió mùa phản xạ sóng vật lí 12 chu kì bán rã Hình chóp tứ giác nguyên sinh khoa học kĩ thuật khối lăng trụ nồng độ mol điện tích huyết áp hình lập phương Hàm số liên tục tại 1 điểm Hai mặt phẳng vuông góc hình cầu địa lý 9 giao tử gen cấu trúc trắc nghiệm sinh học 10 thế giới thứ nhất Các phép toán mũ lôgarit phi kim Đường tiệm cận dung dịch mất nhãn nồng độ dung dịch lực cản dầu thô tam giác Giải phương trình

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay