Ghi sơ đồ phản ứng

Lượt xem : 246 | Cập nhật : 2015-11-08 09:25:02

Khi cho hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng hết với oxi, thu được 6,05 g hỗn hợp 2 oxit (Hợp chất của kim loại với oxi)
a) Ghi sơ đồ phản ứng
b) Tính khối lượng oxi càn dùng?

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : keobeo1 |

Thể loại bài tập : Ghi sơ đồ phản ứng | khối lượng oxi | bài tập hóa học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cách li địa lí hô hấp vị ngữ tọa độ tâm CTPT Hàm số liên tục độ cứng lò xo dân số Tìm các yếu tố trong tam giác hoàn thành phương trình vận tốc sóng Ứng dụng tích phân để hiệu điện thế hiệu dụng tiếng ồn Bất phương trình vô tỉ Phương tích của đường tròn hội chứng đao thấu kính ADN Hoạt hình biển đảo brom Amino axit cận thị Hệ phương trình bậc nhất Tính tích phân bằng... sóng ngang hệ số công suất Tập hợp điện li Hai đường thẳng đồng phẳng miền của rễ tỉa cành Bất phương trình có chứa tham số tia hồng ngoại sóng dài hỗn hợp số dư vĩ độ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay