Ghi sơ đồ phản ứng

Lượt xem : 230 | Cập nhật : 2015-11-08 09:25:02

Khi cho hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng hết với oxi, thu được 6,05 g hỗn hợp 2 oxit (Hợp chất của kim loại với oxi)
a) Ghi sơ đồ phản ứng
b) Tính khối lượng oxi càn dùng?

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : keobeo1 |

Thể loại bài tập : Ghi sơ đồ phản ứng | khối lượng oxi | bài tập hóa học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đời sống bay nucleotit đạo hàm của hàm số Hai đường thẳng chéo nhau gió mùa Hai mặt phẳng vuông góc nhôm bản đồ gen tần số góc dao động điện từ ánh sáng đơn lỏng Giải và biện luận hệ hai vận tốc truyền sóng phenol di truyền Bất phương trình K số nguyê đồng bằng sông hồng quần thể ngẫu phối tiếp xúc tam giác Phương trình mặt cầu tán sắc ánh sáng dao động điều hòa Hệ thức lượng trong tam giác phân hóa bệnh máu khó đông khoảng đơn điệu sóng cực ngắn tính chẵn Phép biến hình lực tách các chất đồng Điểm uốn tự thụ phấn xu hướng phát triển Xét tính liên tục

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay