Ghi sơ đồ phản ứng

Lượt xem : 3 | Cập nhật : 2015-11-08 04:25:02

Khi cho hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng hết với oxi, thu được 6,05 g hỗn hợp 2 oxit (Hợp chất của kim loại với oxi)
a) Ghi sơ đồ phản ứng
b) Tính khối lượng oxi càn dùng?

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Ghi sơ đồ phản ứng | khối lượng oxi | bài tập hóa học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

biển đảo núi thụ phấn nhờ gió Phương pháp phản chứng nước vôi trong các loại thân cây benzen đồng hợp lặn nghiệm nguyên biển châu âu Hình học không gian chiến tranh thế giới Khảo sát tốc độ truyền sóng giao động điều hòa Đời sống Hệ phương trình bậc hai hai ẩn Phương trình đường tròn tim thằn lằn hai mặt phẳng đỉa hạt phóng xạ cơ năng lực loren lưu huỳnh vật lý 6 vận tốc cực đại máu khó đông đường thẳng đồng bằng Quỹ tích đại số phép chia câu hỏi trắc nghiệm vật lý gan gang tọa độ các đỉnh nam trung bộ Phương trình chứa dấu phân tử phôtpholipit Tương giao

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Giải phương trình bậc hai trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay