Phân biệt các chất lỏng

Lượt xem : 33 | Cập nhật : 2015-11-08 09:40:37

Có 3 lọ đựng riêng biệt những chất lỏng sau: dung dịch BaCl2 , dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2. Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết chất lỏng đựng trong mỗi lọ.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : keobeo1

Thành viên đã lưu bài này : keobeo1 |

Thể loại bài tập : phân biệt các chất | hóa học 8 | phương pháp hóa học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình tích giới hạn quang điện muối Bất đẳng thức lượng giác trai sóng ánh sáng trạng thái đơn nhân tố tiến hóa riboxom cấu trúc gen nước javen cầu não vật dẫn vân giao thoa Tìm quỹ tích dung dịch HCl hemoglobin Khoảng cách trong không gian tim bài tập hóa học 9 Các phép toán mũ lôgarit chuyển động át lát nhiệt kế rượu quần thể giao phối Phương pháp toạ độ trong Định lý Cô sin trong tam giác phản ứng trùng hợp vô tuyến điện sinh vật cổ h nấm Tiếp tuyến của elip sử dụng lao động nghiệm dương chất hữu cơ nghiệm phương trình Cân bằng các phương trình mARN Định lý Cô sin trong tam giác

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính diện tích tam giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay