Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp

Lượt xem : 108 | Cập nhật : 2015-11-09 02:26:45

cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa du03 với dd HCL 10 % thì sau phản ứng ta thu được dd muối có nồng độ 12,34% . Xác định công thức của oxit kim loại .

Đóng góp bởi : lamchitung

Thành viên đã lưu bài này : lamchitung |

Thể loại bài tập : hóa 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lưu vực chuỗi chuyền electron Phương trình nghiệm nguyên nồng độ mol giun kim vât lý 11 tế bào sinh dục tần số alen bài tập hóa học 9 đại số 7 axit no đơn chức Phép tịnh tiến Phương trình bậc nhất javen tạo ưu thế lai sử 12 Phương trình tham số của... Vị trí tương đối Hình bình hành nguyễn huệ Các dạng phương trình... vị ngữ cấu tạo ngoài trường sơn bắc amin oxit sắt Nhị thức Niu tơn Ứng dụng tích phân điện trở Hoán vị dung dịch mất nhãn Ba đường Cônic văn vitamin nòi Phương trình trùng phương Trọng tâm của tứ diện phát quang quần thể Bất đẳng thức lượng giác

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay