Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp

Lượt xem : 56 | Cập nhật : 2015-11-09 02:26:45

cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa du03 với dd HCL 10 % thì sau phản ứng ta thu được dd muối có nồng độ 12,34% . Xác định công thức của oxit kim loại .

Đóng góp bởi : lamchitung

Thành viên đã lưu bài này : lamchitung |

Thể loại bài tập : hóa 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đấu tranh sinh học ẩn dụ Hình chiếu của điểm khí hậu nóng ngữ văn Bất phương trình bậc nhất trái đất nhận biết các chất sóng vô tuyến tiêu điểm giá trị lượng giác khu vực Châu Á tần số hoán vị giun sán hệ số ma sát tia tử ngoại Vị trí tương đối tính tan thụ phấn nguyên sinh mạch điện xoay chiều chất khoáng Tính tích phân lăng kính Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn khoảng cách giữa hai đường thẳng hạt sơ cấp sinh dục việt nam lục địa hữu cơ hinh nhóm máu a vận tốc Phương trình tích Phương trình số phức vũ trụ hạt diệp lục châu á sau 1945 cảm ứng điện từ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay