Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp

Lượt xem : 198 | Cập nhật : 2015-11-09 09:26:45

cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa du03 với dd HCL 10 % thì sau phản ứng ta thu được dd muối có nồng độ 12,34% . Xác định công thức của oxit kim loại .

Đóng góp bởi : lamchitung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thép Tương giao lực loren Phương trình bậc 2 đối Công thức trung tuyến Vị trí tương đối trong mặt phẳng Chu kì của hàm số đồng bằng sông hồng thủy phân gia tốc hướng tâm Tích phân hàm mũ Phương tích của đường tròn Dãy số tăng ốc tai Biểu thức tọa độ của các thể tích khí biện luận số nghiệm Đất Đường vuông góc chung tiệm cận Biểu thức tọa độ của các... Mặt cầu tham số nấm lyzoxom SO2 dòng điện tron đồng hợp lặn Hệ bất phương trình chứa hình phẳng Hệ phương trình mũ nghành trồng trọt toán đại số 8 axitamin cá thể Bất phương trình lôgarit cua biển quá trình nhân đôi lăng kính

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay