Bài tập về các quy luật di truyền

Lượt xem : 173 | Cập nhật : 2015-11-10 03:15:45

Ở đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc của hạt và trạng thái của hạt do một gen qui định. Đem gieo các hạt đậu Hà Lan màu vàng, vỏ trơn thu được các cây (P). Cho các cây (P) tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con thu được 97% hạt màu vàng, vỏ trơn, 2% hạt vàng, vỏ nhăn, 1% hạt xanh, vỏ trơn. Theo lý thuyết, các cây (P) có kiểu gen như thế nào? Tỉ lệ mỗi loại kiểu gen là bao nhiêu? Biết không có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc và trạng thái của hạt đậu Hà Lan không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

Đóng góp bởi : honghien1980

Thành viên đã lưu bài này : honghien1980 |

Thể loại bài tập : Quy luật di truyền |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay