Tính cơ năng ban đầu của vật

Lượt xem : 162 | Cập nhật : 2015-11-11 09:09:06

Tại mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 400g với vận tốc 72 km/h. Lấy Resized Image

. Bỏ qua lực cản của không khí. Xác định:
a. Cơ năng ban đầu của vật?
b. Độ cao cực đại của vật?

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : phoxa |

Thể loại bài tập : vật lý 11 | cơ năng | độ cao cực đại | khối lượng | lực cản không khí |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nông sản đường huyết gan nông nô tụy giới đồng bằng amino nguyên tắc bổ sung kí sinh liên hợp quốc thể tích của vật thể tròn xoay CuO vât lý 11 công thoát xã hội phong kiến hệ sinh thái Các phép toán mũ lôgarit hình dạng Giải lai thuận nghịch Dấu của nhị thức bậc... Thể tích khối chóp vật thể tròn xoay sự sống bản đồ di truyền giống cây trồng Tích phân hàm lôgarit tật viễn thị đột biến giao tử Tích phân chất rắn khan đa bội hóa thước Thống kê tư hữu cách mạng tư sản cố định nito Phương trình chính tắc của parabol công suất tiêu thụ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Hiện tượng vật lý trong

Viết công thức về khối lượng của phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay