Bài tập vật lý 11

Lượt xem : 339 | Cập nhật : 2015-11-11 09:14:14

Một vật được thả không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng 30^{circ}. Vật chuyển động không ma sát mất 2s thì đến chân mặt phẳng nghiêng. Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang với hệ số ma sát 0,2. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu trên mặt phẳng ngang thì dừng lại? Cho g = 10m/s2.
Resized Image

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : phoxa |

Thể loại bài tập : vật lý 11 | mặt phẳng nghiêng | hệ số ma sát | mặt phẳng ngang |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương sai Phương trình mũ ung thư máu Đa thức Ước số tụy Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số li độ hệ số công suất nhóm máu Hai đường thẳng song duyên hải Phép đối xứng hemoglobin CHứng minh Giải và biện luận hệ hai toluen khí Bất đẳng thức tổ hợp Tính tích phân Khoảng cách giữa đường dioxit tam giác đều Khoa học Dấu của nhị thức bậc nhất phép đối Hàm số ngược javen điện áp hiệu dụng thể tam bội Vectơ trong không gian Diện tích tam giác cá chép Ứng dụng định lí Lagrăng... sinh sản sinh dưỡng HCL Phương trình bậc nhất 2 ẩn cơ cấu kinh tế hoa thụ phấn Ứng dụng vi phân vào...

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ hóa học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay