Tính độ lớn của lực

Lượt xem : 142 | Cập nhật : 2015-11-11 09:18:35

Thanh nhẹ OA có thể quay tự do quanh trục O. Tại đầu A tác dụng một lực F2 = 2N có hướng thẳng đứng xuống dưới và tại M tác dụng lực F1 hợp với thanh góc alpha =30^{circ} thì thanh AB nằm ngang cân bằng. Biết OM= 10cm; MA=40cm.
a) Tính mômem lực F2 đối với trục quay O
b) Tính độ lớn của lực F1.

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : phoxa |

Thể loại bài tập : độ lớn của lực | mômen lực | vật lý 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

văn hoá hữu cơ trung du câu hỏi lý thuyết vật lý gluco nồng độ dung dịch cặp số kiểu hình diện tích các tam giác nghiệm phương trình Phương trình mặt phẳng khung dao động ma sát mặc tử tính chẵn lẻ Bất đẳng thức Hàm số liên tục tại 1 điểm hiệu điện thế xoay chiều Phương trình chứa dấu rừng rậm Nam Phi bài tập hóa học 9 đoạn mạch sử 9 hạt tĩnh mạch Giải và biện luận Phương sai Giá trị lớn nhất kinh tế chọn lọc tự nhiên phần trăm các chất đường công thức cấu tạo chuyển động Hệ phương trình đối xứng đông nam bộ địa trung hải hạt nhân Phép đối xứng miền núi

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay