Tính vận tốc của vật

Lượt xem : 196 | Cập nhật : 2015-11-11 04:23:27

Một vật nhỏ được ném theo phương ngang từ độ cao 80m so với mặt đất. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc của vật hợp với phương ngang một góc 45^{circ}. Cho g = 10m/s2.
a) Tính thời gian vật chạm đất kể từ lúc ném vật?
b) Tính vận tốc của vật khi chạm đất?

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý 11 | phương ngang | vận tốc |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

châu chấu Mặt phẳng bảng biến thiên năng lượng liên kết lý thuyết sinh học 8 năng lượng điện trường Giải và biện luận phương Mệnh đề tương đương Hệ phương trình số phức Đa thức Rút gọn biểu thức ống tiêu hóa sinh sản sinh dưỡng lipit đại dương hàng hóa tế bào lai Tiếp tuyến Đạo hàm cấp hai Bất đẳng thức hợp chất ankan thời đường số khối căn bậc hai Phương pháp toạ độ trong... chuyển dịch cơ cấu kinh tế Phép đồng dạng Tìm các yếu tố trong tam giác thế năng anken Tia laser dãy Banme axitamin Đường thẳng vuông góc liên kết hidro Hàm số mũ Phương trình chính tắc giải phóng dân tộc rut gon

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Bài tập hóa học 8 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay