Tính gia tốc của vật

Lượt xem : 147 | Cập nhật : 2015-11-11 09:26:18

Một vật đang chuyển động với vận tốc 25m/s thì trượt lên dốc. Biết dốc dài 50m, cao 14m, hệ số ma sát giữa vật và dốc là mu = 0,25. Cho g=10m/s2.
a. Tính gia tốc của vật khi lên dốc.
b. Vật có lên hết dốc không? Nếu có tính vận tốc của vật đở đỉnh dốc và thời gian lên hết dốc.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : phoxa |

Thể loại bài tập : vật lý 11 | hệ số ma sát | gia tốc |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chu vi Phương pháp tọa độ biến đổi gen bán kính Phương trình đường tròn trạng thái đơn Na sinh vật cổ tâm nhĩ trường sơn nam môi trường sống gen lặn bụng sóng Định lý sin trong tam giác mèo tam thể lý thuyết sinh học 8 hình chữ nhật tự cảm đồng đẳng nam châm thước đo đường cong trung hòa trung quốc Hình giải tích trong không gian xu hướng bạo động vòng tuần hoàn crom Bất phương trình chứa liên kết hidro Hình chóp tam giác lý thuyết sinh học 9 Vẽ đồ thị hàm số châu ph Tọa độ trong không gian số trung bình Hình giải tích trong mặt phẳng hậu thận trước công nguyên Giải và biện luận bất

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay