Tính gia tốc của vật

Lượt xem : 215 | Cập nhật : 2015-11-11 04:26:18

Một vật đang chuyển động với vận tốc 25m/s thì trượt lên dốc. Biết dốc dài 50m, cao 14m, hệ số ma sát giữa vật và dốc là mu = 0,25. Cho g=10m/s2.
a. Tính gia tốc của vật khi lên dốc.
b. Vật có lên hết dốc không? Nếu có tính vận tốc của vật đở đỉnh dốc và thời gian lên hết dốc.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý 11 | hệ số ma sát | gia tốc |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

quần thể giao phối Xác suất của biến cố Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng hậu thận Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki xương giá trị nhỏ nhất Phương trình bậc nhất 1 ẩn châu á sau 1945 vận chuyển phuong trinh log suất điện động hỗn hợp biến dị hợp chất hữu cơ Tiếp tuyến tại 1 biến đổi gen liên kết gen Các dạng giới hạn vô định hóa học 12 sinh học kiểu hình dân cư trung quốc cây phát sinh lực hút năng lượng từ trường Hình chiếu của điểm b Chỉnh hợp nghành trồng trọt phép lai thuận nghịch đường chéo Phương trình bậc nhất một ẩn gia tốc tế bào cơ mạch rây hình phẳng Chứng minh đẳng thức tỏa nhiệt Hình bình hành

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc trong

Cân bằng các phương trình hóa học trong

Lập phương trình hóa học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay