Tính biên độ của dao động

Lượt xem : 262 | Cập nhật : 2015-11-11 09:34:48

Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài ban đầu l_{0} = 25cm và độ cứng k =100N/m. Đầu trên 0 của lò xo được giữ cố định, người ta treo vào đầu dưới 1 vật có khối lượng
m =100g.
1, Tìm độ dài lò xo khi treo vật.
2, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.
a, viết phương trình dao động của vật. Biết trong quá trình dao động vật có vận tốc cực đại v_{max} = 126,5 cm/s, cho g =10m/s2.
b, Nếu có vật khác cùng tham gia dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với vật trên và có phương trình dao động là x2 = 3 cos( t) cm thì dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : phoxa |

Thể loại bài tập : con lắc lò xo | độ cứng | độ dài lò xo | tốc độ cực đại | dao động điều hòa | biên độ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đo lực than kiểm tra sinh học 10 Góc giữa hai đường thẳng nghiệm dương Thể tích khối chóp phương trình loga hiệu điện thế hiệu dụng độ tụ hỗn hợp khí Đường tiệm cận máu Giải và biện luận bất tập nghiệm trên trục số xung điện ẩn dụ Hàm số lẻ liên hợp quốc hạt nhân địa lí Tính chất tuần hoàn Hai đường thẳng chéo nhau sinh học 10. khung dao động hệ thần kinh Biểu thức lượng giác chuỗi thức ăn câu hỏi lý thuyết vật lý nguyên tử hidro chủng tộc amin sacarozo thu gọn hệ tọa độ Amilaza Dấu của nhị thức bậc nhất Phương trình đường thẳng... đới lạnh Điểm thuộc đồ thị tính chẵn lẻ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay