Tính vận tốc truyền sóng

Lượt xem : 323 | Cập nhật : 2015-11-11 09:36:48

Mũi nhọn của một âm thoa chạm nhẹ vào mặt nước yên lặng trong một bể lớn, âm thoa dao động với tần số 40Hz.
a, gợn sóng trên mặt nước do âm thoa tạo ra có hình gì? Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 2cm. Tính vận tốc truyền sóng.
b, Gắn vào âm thoa dây thép đã uốn thành hình chữ U có khối lượng không đáng kể, cho hai đầu chữ U chạm nước và cho âm thoa dao động. Khi đó trên mặt nước có hình gì? Cho khoảng cách hai đầu chữ U là AB=4cm. Hãy tính số gợn sóng quan sát được trong đoạn AB.

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : phoxa |

Thể loại bài tập : vận tốc truyền sóng | âm thoa dao động | vật lý 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giun đỏ công thức cấu tạo xã hội phong kiến xương thân cây lý thuyết sinh học 8 kháng chiến nguyên mông tia sáng Sự biến thiên của hàm số Các dạng giới hạn vô định mặt phẳng biểu đồ sự đông máu vũ trụ toán12 Tính tích phân bằng... các loại thân cây máy biến áp lơn nhât số hạng chất hóa học Ý nghĩa cơ học của đạo hàm than chim bồ câu Lý 6 Phương trình bậc cao Vị trí tương đối trong mặt phẳng điện lý trội hoàn toàn biến trở b bảo toàn điện tích tĩnh mạch Phương trình tiếp tuyến dòng điện Dãy số chuyển dịch cơ cấu kinh tế Dấu của nhị thức bậc nhất ống thận

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính biên độ của dao động trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Ghi sơ đồ phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay