Xác định độ tự cảm

Lượt xem : 51 | Cập nhật : 2015-11-11 04:41:43

Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó tụ C thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Resized Image
. Khi C =C1 = F và C = C2 = F thì mạch có cùng công suất P =200W.
a, Xác định độ tự cảm L, và điện trở R ( cho cuộn dây thuần cảm).
b, Viết biểu thức i_{1} ứng với trường hợp C = C1 nói trên.
c, Tìm C = ? để hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện có giá trị lớn nhất.

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý 11 | độ tự cảm | mạch điện xoay chiều | điện áp | hiệu điện thế hiệu dụng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhiễm sắc thể Phép đối xứng trục Hai mặt phẳng vuông góc với nhau bài tập toán 12 Bu nhi a cốp xki thực dân pháp Phương trình tiếp tuyến lẻ của hàm số Định lý Viet tiệm cận hiệu điện thế tham số Tiếp tuyến máy quang phổ hậu thận tinh thể thể truyền hợp tử bài tập về từ trường trồng trọt nồng độ muối sóng dừng Khoảng cách trong không gian văn 6 chất hóa học Vị trí tương đối giữa miền núi bắc bộ Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn đồng hợp lặn chương I hoạt động của tim h nguyên tử phân tử mARN tiến hóa quá trình nhân đôi Phương trình tham số của... biến dị Tập xác định

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính vận tốc truyền sóng trong

Tính biên độ của dao động trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính hóa trị của nguyên tử trong

Khái niệm đơn chất,hợp chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay