Tìm mức cường độ âm tại một điểm

Lượt xem : 119 | Cập nhật : 2015-11-11 09:44:48

Tại một nơi cách nguồn âm điểm đẳng hướng r1 = 100m, mức cường độ âm là
L1 = 30dB. Bỏ qua sự tắt dần của sóng âm.
a, Tìm mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn r2 = 10m.
b, Tìm khoảng cách r3 từ nguồn tới nơi mà mức cường độ âm bằng không.

Đóng góp bởi : phoxa

Thành viên đã lưu bài này : phoxa |

Thể loại bài tập : nguồn âm | sóng âm | cường độ âm | vật lý 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

benzen Phương trình trùng phương tọa độ nguyên Tập xác định đoạn mạch xoay chiều Tích phân hàm đa thức hỗn hợp khí nhiệt kế rượu axetilen Tiếp tuyến của elip Phương trình bậc nhất 2 ẩn Na Giải oxit sắt tứ bội Tâm đối xứng Tính đơn điệu của hàm số hóa học Ngôn ngữ vận tốc sóng ôn đới hải dương Ứng dụng vi phân vào... axitamin đất mùn phương Đại số tìm giá trị khối lượng riêng tập tính cộng sinh Cân bằng các phương trình cách mạng tư sản kết tủa nông nô Xác suất Hai mặt phẳng vuông góc Cực trị hình học tia tử ngoại Định lý sin trong tam giác động lượng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm chu kì của con lắc trong

Xác định độ tự cảm trong

Tính vận tốc truyền sóng trong

Tính biên độ của dao động trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay