Biện pháp đấu tranh sinh học

Lượt xem : 239 | Cập nhật : 2015-11-14 09:05:03

a.Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học?
b.Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : asin

Thành viên đã lưu bài này : asin |

Thể loại bài tập : biện pháp đấu tranh sinh học | sinh 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giới hạn của dãy số sinh vật Tập hợp nhiệt độ nóng chảy song nhị bội phản ứng trùng hợp not Phương trình tham số của Công thức trung tuyến Hệ phương trình chứa tham số GTNN áp suất. Thể tích khối chóp tim thằn lằn cách li tập tính điện áp xoay chiều chim bồ câu khó hai bà trưng hệ chứa tham số Nhiệt độ sôi Tích phân lượng giác huyết áp Dấu của tam thức Phương trình chứa tham số Đạo hàm của hàm hợp đỉa Ứng dụng vi phân vào Tọa độ của điểm Quy tắc đếm cơ bản phân li bạch tạng Các dạng giới hạn vô định hoa thụ phấn nhân giống chu kì roto Hình hộp chữ nhật điện áp Giới hạn của hàm số tại vô cực

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Biện pháp chống sâu bọ trong

Đặc điểm chung của Lớp Sâu bọ trong

tim min của biểu thức trong

Tìm mức cường độ âm tại một điểm trong

Tìm chu kì của con lắc trong

Xác định độ tự cảm trong

Tính vận tốc truyền sóng trong

Tính biên độ của dao động trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay