Tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh

Lượt xem : 139 | Cập nhật : 2015-11-14 09:12:05

Em hãy trình bày tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh ? Nếu giun đũa thiếu lớp vỏ cuticun thì số phận của chúng sẽ như thế nào

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : asin

Thành viên đã lưu bài này : asin |

Thể loại bài tập : giun đũa kí sinh | phòng tránh giun đũa | sinh học 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dung dịch mất nhãn Góc giữa hai đường thẳng cơ quan sinh dưỡng trồng trọt biểu thức Trọng tâm Ostrogen Phương trình chứa tham số cơ cấu dân số máy phát điện xoay chiều đại dương dung dịch HCl Ứng dụng vi phân vào... cách li địa lí Phương trình bậc 3 hợp tử véc tơ đối thoái hóa lực Phép đồng dạng giao thoa sóng phép chia proteaza Quy tắc đếm cơ bản Khảo sát hàm số Dấu của nhị thức bậc nhất Tập hợp Mặt cầu sự tiến hóa hình thái chuỗi chuyền electron rut gon thế kỉ XIX can Tiếp tuyến của elip trường sơn bệnh mù màu đột biến chuyển đoạn Khoảng cách giữa 2 điểm thể tam bội

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Vai trò của nghành ruột khoang trong

Biện pháp đấu tranh sinh học trong

Biện pháp chống sâu bọ trong

Đặc điểm chung của Lớp Sâu bọ trong

tim min của biểu thức trong

Tìm mức cường độ âm tại một điểm trong

Tìm chu kì của con lắc trong

Xác định độ tự cảm trong

Tính vận tốc truyền sóng trong

Tính biên độ của dao động trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay