Biểu hiện của bệnh sốt rét

Lượt xem : 232 | Cập nhật : 2015-11-14 09:14:26

Những biểu hiện dưới đây,biểu hiện nào là của bệnh sốt rét.
A.Đau quặn bụng B.Sốt liên miên hoặc từng cơn,rét run
C.Sốt cao,mình dau,mặt đỏ,ra mồ hôi D.Đau bụng đi ngoài,ra chất nhầy

Đóng góp bởi : asin

Thành viên đã lưu bài này : asin |

Thể loại bài tập : bênh sốt rét | triệu chứng bệnh sốt rét | sinh học 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

trung quốc Phương trình đường thẳng... vị trí địa lý đạo hàm của hàm số nguyên phân phân thức nước javen hai mặt phẳng magie phản ứng hóa học hướng của lực thực dân pháp Công thức lượng giác mất đoạn glixerol Hệ phương trình chứa tham số quỳ tím nhân tử số nguyê giá trị sản xuất nhân đôi sinh trưởng sinh học 10 1 lá mầm nguyên tố thẩm thấu cách li sinh thái sự sôi cây không có hoa CaO ngoại tiếp vùng chuyên canh hình học tọa độ mangan Tọa độ của véc tơ cành cây quốc tế thứ nhất Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu điện trở tế bào

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm ngành động vật nguyên sinh trong

Tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh trong

Vai trò của nghành ruột khoang trong

Biện pháp đấu tranh sinh học trong

Biện pháp chống sâu bọ trong

Đặc điểm chung của Lớp Sâu bọ trong

tim min của biểu thức trong

Tìm mức cường độ âm tại một điểm trong

Tìm chu kì của con lắc trong

Xác định độ tự cảm trong

Tính vận tốc truyền sóng trong

Tính biên độ của dao động trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay