Hậu quả giun đũa kí sinh trong cơ thể

Lượt xem : 196 | Cập nhật : 2015-11-14 09:15:36

Khi sống kí sinh trong cơ thể người,giun đũa có thể gây nên hậu quả
A.Tắc ruột,tắc ống mật C.Sản sinh ra độc tố
B.Tranh chất dinh dưỡng với cơ thể D.Cả A,B,C

Đóng góp bởi : asin

Thành viên đã lưu bài này : asin |

Thể loại bài tập : giun đũa kí sinh | sinh học 7m |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Biểu hiện của bệnh sốt rét trong

Đặc điểm ngành động vật nguyên sinh trong

Tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh trong

Vai trò của nghành ruột khoang trong

Biện pháp đấu tranh sinh học trong

Biện pháp chống sâu bọ trong

Đặc điểm chung của Lớp Sâu bọ trong

tim min của biểu thức trong

Tìm mức cường độ âm tại một điểm trong

Tìm chu kì của con lắc trong

Xác định độ tự cảm trong

Tính vận tốc truyền sóng trong

Tính biên độ của dao động trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay