Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính

Lượt xem : 88 | Cập nhật : 2015-11-14 09:19:50

a. Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính ?
b Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : asin

Thành viên đã lưu bài này : asin |

Thể loại bài tập : sinh sản vô tính | sinh sản hữu tính | sinh học 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bụng sóng độ cứng NaCl tiến hóa hổ trắng hinh số trung bình phân tích vectơ Tính tích phân bằng... thủy tính quãng đường mạch điện xoay chiều lý 10 Tích phân hàm đa thức Số học lôgarit khoảng cách giữa hai đường thẳng nam châm Bất đẳng thức Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Phương trình mặt phẳng nòi Vi phân của hàm số nhóm đất chính Phép tịnh tiến đồ thị Nitrobacter khối lượng riêng Tâm đường tròn phát xít đức h Đồ thị giao điểm sông hồ đại số 7 cộng sinh Hệ phương trình bậc nhất Giới hạn của dãy số vô nghiệm quy luật phân li gia tốc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nguyên nhân của sự suy giảm đa dạng sinh học trong

Hậu quả giun đũa kí sinh trong cơ thể trong

Biểu hiện của bệnh sốt rét trong

Đặc điểm ngành động vật nguyên sinh trong

Tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh trong

Vai trò của nghành ruột khoang trong

Biện pháp đấu tranh sinh học trong

Biện pháp chống sâu bọ trong

Đặc điểm chung của Lớp Sâu bọ trong

tim min của biểu thức trong

Tìm mức cường độ âm tại một điểm trong

Tìm chu kì của con lắc trong

Xác định độ tự cảm trong

Tính vận tốc truyền sóng trong

Tính biên độ của dao động trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay