Bài tập HNO3 cực khó

Lượt xem : 103 | Cập nhật : 2015-12-21 09:35:08

Hòa tan hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp Cu, Fe có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 bằng dung dịch HNO3 thì thu được 0,3 mol NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Khối lượng muối sắt có trong X là

A. 32 gam. B. 16 gam. C. 72,6 gam. D. 54 gam.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thanhzu9419

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hóa 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu. trong

Nêu vai trò của Bò sát trong

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn trong

Vai trò của Lưỡng cư đối với con người. trong

Khái niệm đấu tranh sinh học trong

Giải thích về tập tính của ếch đồng trong

Cấu tạo và tập tính của động vật đới lạnh trong

Đặc điểm cấu tạo da chim bồ câu trong

Hô hấp của thằn lằn trong

Phân loại các nhóm của lớp chim trong

Đặc điểm cấu tạo của san hô và thủy tức trong

Sự tiến hóa của trùng đế giày trong

Đặc điểm cấu tạo của chim trong

Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính trong

Nguyên nhân của sự suy giảm đa dạng sinh học trong

Hậu quả giun đũa kí sinh trong cơ thể trong

Biểu hiện của bệnh sốt rét trong

Đặc điểm ngành động vật nguyên sinh trong

Tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay