Giải hệ phương trình bậc hai

Lượt xem : 188 | Cập nhật : 2015-11-18 08:07:05

a,Giải
Resized Image
b) Tính
Resized Image

Đóng góp bởi : kikia

Thành viên đã lưu bài này : kikia |

Thể loại bài tập : phương trình bậc hai | toán lớp 9 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng- toán 9 trong

Giải hệ phương trình trong

Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu. trong

Nêu vai trò của Bò sát trong

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn trong

Vai trò của Lưỡng cư đối với con người. trong

Khái niệm đấu tranh sinh học trong

Giải thích về tập tính của ếch đồng trong

Cấu tạo và tập tính của động vật đới lạnh trong

Đặc điểm cấu tạo da chim bồ câu trong

Hô hấp của thằn lằn trong

Phân loại các nhóm của lớp chim trong

Đặc điểm cấu tạo của san hô và thủy tức trong

Sự tiến hóa của trùng đế giày trong

Đặc điểm cấu tạo của chim trong

Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính trong

Nguyên nhân của sự suy giảm đa dạng sinh học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay