Chứng minh pt có nghiệm nguyên dương

Lượt xem : 42 | Cập nhật : 2015-11-18 03:24:39

Cho phương trình bậc hai:x^{2}-left ( m^{2}+m+1 
ight ).left ( x-n^{2}-1 
ight )-left ( n^{2}+1 
ight )^{2}=0với ẩn là x.
a) Biết rằng m=321,657 và n=123,546 .Hãy tính gần đúng các nghịêm của phương trình tới 3 chữ số sau dấu phẩy.
b) Cho các số nguyên dương m và n sao cho m n,m là số chính phương và m+n là số lẻ.Chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm nguyên,dương,không là số chính phương.

Đóng góp bởi : kikia

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đại số 9 | nghiệm nguyên dương | số chính phương | phương trình bậc hai |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tính diện tích tứ giác trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện các phép tính trong

Chứng minh 4 điểm trên một đường tròn trong

Bài tập về đường cao và trung tuyến trong

Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm trong

Rút gọn biểu thức trong

Xác định tọa độ của điểm trong

Tính giá trị biểu thức trong

Giải hệ phương trình bậc hai trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng- toán 9 trong

Giải hệ phương trình trong

Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu. trong

Nêu vai trò của Bò sát trong

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn trong

Vai trò của Lưỡng cư đối với con người. trong

Khái niệm đấu tranh sinh học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay