Vẽ sơ đồ mạch điện

Lượt xem : 220 | Cập nhật : 2015-11-20 03:43:12

Một chùm bóng đèn trang trí gồm 5 bóng đèn trên đó có ghi các chỉ số: 1,2V-0,22A mắc nối tiếp.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện.

b. Nguồn điện phải có hiệu điện thế là bao nhiêu để đèn sáng bỡnh thường?

c. Khi một búng chỏy thỡ điều gỡ sẽ sảy ra? Vỡ sao?

d. Một bạn khẳng định rằng có thể sử dụng vôn kế để tỡm được xem đèn nào cháy. Em hóy nờu cỏch làm.

Đóng góp bởi : giaothua

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý 7 | sơ đồ mạch điện | hiệu điện thế | vôn kế |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Bài tập vật lý 7 trong

. Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Bài tập về gương phẳng trong

Vẽ hình biểu diễn gương phẳng trong

Tìm giá trị góc tới trong

Ảnh tạo bởi gương phẳng trong

Môi trường truyền âm trong

Định luật truyền thẳng của ánh sáng trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Bài tập về parabol trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Chưng minh đường tròn có tiếp tuyến trong

Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt trong

Giải phương trình trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình trong

Tìm các giá trị nguyên của biểu thức trong

Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay