Tính cường độ dòng điện

Lượt xem : 71 | Cập nhật : 2015-11-26 03:41:27

Cho mạch điện như hình vẽ
E1= 6V, r1 = r2 = 1Omega; E2 = 2V; R1= 2Omega
R2 = 5Omega , R3 = 3 Omega là bình điện phân
dung dịch CuSO4 các điện cực bằng đồng
Tính:
a) Hiệu điện thế UAB
b) Cường độ dòng điện chạy qua
các đoạn mạch.
c) Tính lượng đồng bám vào catôt trong
thời gian 16 phút 5 giây.

Đóng góp bởi : thanhnhim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cường độ dòng điện | hiệu điện thế | điện phân | vật lý 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Lập phương trình chuyển động trong

Tính gia tốc chuyển động chậm dần trong

hoán vị gen trong

Chứng minh đẳng thức trong

Chứng minh hàm số nghịch biến trong

Bài tập hình học 8 hay trong

Giải và biện luận phương trình trong

Chứng minh biểu thức có giá trị nguyên trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Tìm số đối của mỗi số nguyên trong

Tính diện tích hình bình hành trong

Điền từ (Đ), (S) vào các câu trong

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng trong

Tìm ẩn để biểu thức có nghĩa trong

Giải phương trình bậc nhất trong

Bài tập với số nguyên trong

Chứng minh tổng của 3 số nguyên chia hết cho 6 trong

Phát biểu quy tắc nhân trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay