Bài tập toán 12 hay

Lượt xem : 181 | Cập nhật : 2015-11-28 03:49:20

1. Cho tam giác ABC có d? dài các c?nh BC = a, AC = b, AB = c thỏa mãn :

Resized Image

2. Cho a, b, c là các s? th?c duong th?a mãn abc = 1. Chứng minh rằng .Resized Image

Đóng góp bởi : muathubuon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 12 | số thực | số dương |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

độ tụ Số học Phép chiếu song song oxit hóa học Hàm số liên tục tại 1 điểm đấu tranh sinh học lò xo hạt diệp lục Bất phương trình chứa... Biểu thức lượng giác phân hóa ăng ten Phương trình mặt cầu độ hụt khối ngẫu phối Giải phương trình Tứ diện vuông Phương trình bậc nhất 1 ẩn hợp chất hàng hóa canxi Rút gọn biểu thức Mệnh đề phủ định công thoát electron hácđi-vanbec điện li Hệ thức lượng trong tam giác gia định giá trị nhỏ nhất công thoát phát triển tế bào cơ Hệ phương trình chuyển động thẳng hóa thạch ánh sáng đỏ hạt kín chất phóng xạ đồng vị

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tìm tọa độ điểm trong

Rút gọn phân thức trong

Giải phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Tìm nghiệm dương của phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Thực hiện các phép tính trong

Bài tập điện khó lớp 9 nhờ mọi người giải giúp trong

câu hỏi bài tập sử trong

câu hỏi bài tập sử trong

Bài tập vật lý 10 trong

Vẽ đồ thị vận tốc của vật trong

Viết phương trình chuyển động của vật trong

Hoàn thành sơ đồ biến hóa trong

Phương pháp hóa học để nhận biết các chất trong

Tính quãng đường vật đi được trong

Tính cường độ dòng điện trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay