Khảo sát hàm số

Lượt xem : 118 | Cập nhật : 2015-11-28 03:53:04

1 Cho hàm số :

Resized Image

a)Khảo sát và vẽ đths khi m= 4.5
b)Tìm m sao cho đths (1) cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng

Đóng góp bởi : muathubuon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : khảo sát hàm số | vẽ đồ thị hàm số | hoành độ | cấp số cộng | toán 12 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Bài tập toán 12 hay trong

Tìm tọa độ điểm trong

Rút gọn phân thức trong

Giải phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Tìm nghiệm dương của phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Thực hiện các phép tính trong

Bài tập điện khó lớp 9 nhờ mọi người giải giúp trong

câu hỏi bài tập sử trong

câu hỏi bài tập sử trong

Bài tập vật lý 10 trong

Vẽ đồ thị vận tốc của vật trong

Viết phương trình chuyển động của vật trong

Hoàn thành sơ đồ biến hóa trong

Phương pháp hóa học để nhận biết các chất trong

Tính quãng đường vật đi được trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay