Tìm các giá trị của tham số

Lượt xem : 61 | Cập nhật : 2015-11-28 04:01:44

a) Tìm các giá trị của tham số m để phương trỡnh sau cú nghiệm:

Resized Image
b) Chứng minh rằng:

Resized Image

Đóng góp bởi : muathubuon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tìm giá trị của tham số | toán 12 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Viết phương trình đường cao trong

Tính tích phân trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát hàm số trong

Bài tập toán 12 hay trong

Tìm tọa độ điểm trong

Rút gọn phân thức trong

Giải phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Tìm nghiệm dương của phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Thực hiện các phép tính trong

Bài tập điện khó lớp 9 nhờ mọi người giải giúp trong

câu hỏi bài tập sử trong

câu hỏi bài tập sử trong

Bài tập vật lý 10 trong

Vẽ đồ thị vận tốc của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay