Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Lượt xem : 180 | Cập nhật : 2015-11-28 04:04:45

a) Cho hai số thực x, y thoả mãn:

Resized Image
Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức:

Resized Image
b) Giải hệ :

Resized Image

Đóng góp bởi : muathubuon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giá trị nhỏ nhất | giá trị lớn nhất | toán 12 | giải hệ phương trình |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tìm các giá trị của tham số trong

Viết phương trình đường cao trong

Tính tích phân trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát hàm số trong

Bài tập toán 12 hay trong

Tìm tọa độ điểm trong

Rút gọn phân thức trong

Giải phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Tìm nghiệm dương của phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Thực hiện các phép tính trong

Bài tập điện khó lớp 9 nhờ mọi người giải giúp trong

câu hỏi bài tập sử trong

câu hỏi bài tập sử trong

Bài tập vật lý 10 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay