Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Lượt xem : 125 | Cập nhật : 2015-11-28 04:06:07

a) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 3/2 . Biết A(2; - 3), B(3; - 2) và trọng tâm G thuộc đường thẳng d có phương trình: 3x–y–8=0.
Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
b) Trong mặt phẳng cho đường tròn (C) có tâm O, bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc với (C) tại điểm A cố định. Từ điểm M nằm trên mặt phẳng và ngoài đường tròn (C) kẻ tiếp tuyến MT tới đường tròn (C) (T là tiếp điểm). Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên d.
Chứng minh rằng đường tròn tâm M có bán kính MT luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi M di động trên mặt phẳng sao cho: MT = MH.

Đóng góp bởi : muathubuon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 12 | trọng tâm | bán kính đường tròn nội tiếp | tiếp tuyến | hình chiếu |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Sự biến thiên của hàm số thực dân pháp cách mạng phản ứng phân tích đa thức thành nhân tử sinh sản hữu tính ánh sáng đơn Đường thẳng song song mặt phẳng châu ph Đồ thị giải hệ Vẽ đồ thị nhà minh độ rượu phản ứng hóa học Tiếp tuyến đi qua 1 điểm TOÁN 9 học sinh giỏi Tính đạo hàm Tích phân hàm mũ tế bào sinh dục gia tốc trọng trường anđehit Cực đại đường thẳng Đạo hàm cấp hai Tích phân hàm đa thức tế bào sản lượng sóng ngang Hệ thức cuộn thuần cảm than liên minh châu âu Biểu thức tọa độ của các... đột biến gen khung dao động Phương trình tích Thể tích khối lăng trụ Hình chiếu

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm các giá trị của tham số trong

Viết phương trình đường cao trong

Tính tích phân trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát hàm số trong

Bài tập toán 12 hay trong

Tìm tọa độ điểm trong

Rút gọn phân thức trong

Giải phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Tìm nghiệm dương của phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Thực hiện các phép tính trong

Bài tập điện khó lớp 9 nhờ mọi người giải giúp trong

câu hỏi bài tập sử trong

câu hỏi bài tập sử trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay