Tính thể tích khối chóp

Lượt xem : 192 | Cập nhật : 2015-11-28 09:11:19

Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA= 2a,tam giác ABC vuông ở C có AB=2a,góc CAB bằng 30^{circ}.Gọi H là hình chiếu của A trên SC.
1)Mặt phẳng HAB chia khối chóp thành hai khối chóp.Kể tên hai khối chóp có đỉnh H;
2) Tính diện tích tam giác ABC;
3)Tính thể tích khối chóp S.ABC;
4)Chứng minh

Resized Image
5)Tính thể tích khối chóp H.ABC

Đóng góp bởi : muathubuon

Thành viên đã lưu bài này : muathubuon |

Thể loại bài tập : thể tích khối chóp | hình chiếu | | hình học 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cuộn dây thuần cảm Hình giải tích tam giác Hình giải tích trong mặt phẳng tính nhiệt lượng dao động tắt dần operon mã di truyền sự sôi Liên kết hóa học trường sơn ấn độ dung dịch mất nhãn lý 11 Bất phương trình chứa ẩn hướng động Hệ phương trình đẳng cấp Tích phân hàm mũ Áp dụng mệnh đề vào suy sinh học 10 anilin Hình hộp chữ nhật khối chóp nhiệt độ thường đơn vị đo độ dài Hàm số lượng giác hạt diệp lục tiếp xúc claiphento xúc tác khí hậu nhiệt đới gió mùa ly 7 đa lượng lực hút benzen phần trăm hácđi-vanbec bệnh ung thư bước sóng con lai

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Khảo sát vẽ đồ thị trong

Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm các giá trị của tham số trong

Viết phương trình đường cao trong

Tính tích phân trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát hàm số trong

Bài tập toán 12 hay trong

Tìm tọa độ điểm trong

Rút gọn phân thức trong

Giải phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Tìm nghiệm dương của phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Thực hiện các phép tính trong

Bài tập điện khó lớp 9 nhờ mọi người giải giúp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay