Giải bất phương trình

Lượt xem : 63 | Cập nhật : 2015-12-01 03:30:22

Cho hàm số
Resized Image
a) Tìm y’ từ đó tính y’(1/2)
b) Giải bất phương trình y’(x) < 0
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 1/2

Đóng góp bởi : lanntay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải bất phương trình | toán 11 | phương trình tiếp tuyến | hoành độ |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tính thể tích khối chóp trong

Khảo sát vẽ đồ thị trong

Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm các giá trị của tham số trong

Viết phương trình đường cao trong

Tính tích phân trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát hàm số trong

Bài tập toán 12 hay trong

Tìm tọa độ điểm trong

Rút gọn phân thức trong

Giải phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Tìm nghiệm dương của phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Thực hiện các phép tính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay