Viết phương trình đường tròn

Lượt xem : 555 | Cập nhật : 2015-12-01 08:37:40

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4; – 1), đường thẳng (d) : 3x – 2y + 1 = 0 và đường tròn (C) :

Resized Image
a. Tìm tọa độ A’ và phương trình (d’) lần lượt là ảnh của A và (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (– 2; 3)
b. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng trục là đường thẳng (D) : x – y = 0

Đóng góp bởi : lanntay

Thành viên đã lưu bài này : lanntay |

Thể loại bài tập : hình học 11 | phương trình đường tròn | phép tịnh tiến | đối xứng trục |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

công thức hóa học Góc và cung lượng giác bò sát e thoái hóa Phép đối xứng tâm dung dịch brom Khoảng cách trong không gian hằng số phóng xạ mèo tam thể cách mạng khoa học thân nhiệt mARN phân hóa học hành tinh thằn lằn chuyển động can giao phối vàng thụ phấn nhờ gió Giải hệ phương trình Phương trình bậc nhất 1 ẩn năng lượng từ trường Đường thẳng vuông góc... ôn đới hải dương lưỡng bội sinh vật nhân sơ Vec tơ sông cửu long hai mặt phẳng ancol đơn bội lơn nhât trường sơn nam Hình chiếu vuông góc của... Đồ thị Dấu của tam thức bậc hai hoa 10 Phép dời hình

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Giải các phương trình trong

Tính khoảng cách giữa 2 đường chéo trong

Giải bất phương trình trong

Tính thể tích khối chóp trong

Khảo sát vẽ đồ thị trong

Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm các giá trị của tham số trong

Viết phương trình đường cao trong

Tính tích phân trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát hàm số trong

Bài tập toán 12 hay trong

Tìm tọa độ điểm trong

Rút gọn phân thức trong

Giải phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay